Ženy ve světě

Adéla Kubešová: Ochrana osobních údajů

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkach. Mám radost z vašeho zájmu.

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně a a je pro mě důležité, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře a bezpečně.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a zasíláním informací, e-booků a dárků a obchodních sdělení.

Svůj souhlas mohu kdykoliv snadno odvolat.

Chráním vaše data a zavazuji se, že je nepředám třetí straně.

Při jejich zpracování postupuji v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie (nařízení GDPR).

Kdo vaše data zpracovává?

Adéla Kubešová
tel. 774307103
e-mail: zeny@zenyvesvete.cz a hello@adelakubesova.cz

Jaká data a proč je o vás uchovávám?

Ta, která mi poskytnete. Především jméno a e-mailovou adresu, v případě objednávky kurzu také fakturační adresu. Dále se v systému zpracovávají data o vaší aktivitě, otevíraných mailech a odkazech.

Využívám aplikaci SmartEmailing (k zasílání informací a obchodních sdělení).

Jak dlouho vaše data uchovávám?

Tak dlouho, jak mi to dovolíte (do odhlášení se z odběru nebo odvolání souhlasu se zpracováním dat). Pro marketingové účely data zpracovávám po dobu pěti let od udělení souhlasu.

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat. Na konci každého mailu je k tomu účelu určené tlačítko odhlásit se z odběru.

Také mě můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailu hello@adelakubesova.cz a já váš e-mail vyřadím z databáze a vymažu veškerá data.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
která máte v souvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation). Jedná se o obecné nařízení o ochraně údajů s platností od 25. 5. 2018.

 

I. Kdo je správce osobních údajů


Správcem osobních údajů na webu www.zenyvesvete.cz a www.adelakubesova.cz je Adéla Kubešová, Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10, e-mail zeny@zenyvesvete.cz a hello@adelakubesova.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouho dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

II. Kontaktní údaje


Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle +420 774 307 103 nebo na e-mailu hello@adelakubesova.cz.

 

III. Prohlašuji


Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování


Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma  také IČO, DIČ,  popř. telefonní číslo nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží atd.).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání informačních e-mailů

Vaše osobní údaje - e-mail, jméno, pohlaví, na co klikáte v emailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. Souhlas mi udělíte dvojitým potvrzením tzv. double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít vaši emailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.  Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Reference, fotografická dokumentace - živé akce např. workshopy, lekce, kurzy.

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa, reference, zpětné vazby atd. na svých webových nebo Facebookových stránkách a to do doby než váš udělený souhlas odvoláte. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

V. Cookies


Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používáním cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem),
 • zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem),
 • zabezpečeným přístupem do mých emailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),
 • zabezpečeným přístupem do aplikací na emailovou rozesílku (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),
 • zabezpečeným přístupem do fakturačního systému (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),
 • zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),
 • pravidelnou aktualizací softwaru.

 

VII. Předání osobních údajů třetím osobám


K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, ČR, IČO 29210372,
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F,
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací nebo se podílejí na chodu mého podnikání např. účetní.

Jiným subjektům je přístup umožněn pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po skončeních závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

VIII. Předávání dat mimo Evropskou unii


Vaše osobní údaje nebudu předávat do třetích zemí.  Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

IX. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte mě prostřednictvím emailu: martina@martinajichova.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám/pošlu ve strojově čitelné podobě, na což potřebuji 30 dnů.
 • Právo na výmaz (být zapomenut): vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. 
 • V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat emailem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem,  máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: Emaily s inspirací, články nebo produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých emailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém emailu.

 

X. Mlčenlivost


Dovoluji si vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují původní verzi Ochrany osobních údajů.

V Praze dne 25.5. 2018